กริ๊บจับสลิง / ชุบสังกะสี (รุ่นธรรมดา)
WR-001
กริ๊บจับสลิง / ชุบสังกะสี (U.S.A)
WR-002
กริ๊บจับสลิงสแตนเลส SUS304 รุ่น 741
WR-003
กริ๊บจับสลิงสแตนเลส SUS304 รุ่น JIS1
WR-004