ห่วงหัวใจรุ่นบาง Type G-411
TH-001
ห่วงหัวใจรุ่นหนา Heavy, Type G-464
TH-002
ห่วงหัวใจรุ่น Extra Heavy, Type G-414
TH-003
ห่วงหัวใจตัน DIN 3091, Solid Thimble Type G-412
TH-004
ห่วงหัวใจสแตนเลส SUS304
TH-005