รอกเดี่ยวเปิดข้าง (หัวตะขอ)
L1-008
รอกเดี่ยวเปิดข้าง (หัวห่วง)
L1-009
รอกคู่เปิดข้าง (หัวตะขอ)
L1-010
รอกคู่เปิดข้าง (หัวห่วง)
L1-011
รอกทด (หัวตะขอ, หัวห่วง)
L1-012
รอกยก (หัวตะขอ)
L1-013
รอกยก (หัวโอเมก้า)
L1-014