สเตย์รัดโซ่ L-150 (Forged Handle Lever Type Load Binder)
FH-001
สเตย์รัดโซ่รุ่นเฟือง L-140 (Forged Handle Lever Type Load Binder)
FH-002